polski ład spółka z o.o. jdg

„Polski Ład” – Spółka z o.o. czy JDG? Co się bardziej opłaca?

W poprzednią sobotę rząd PiS zaprezentował nowy program społeczno-gospodarczy na najbliższe lata. „Polski Ład” został oczywiście przedstawiony jako świetny program obniżający podatki. W praktyce jednak przedsiębiorcy będą obciążeni kolejnymi daninami. Zmniejszą one jeszcze bardziej sens prowadzenia JDG. Analizując te plany, nasuwa się wniosek, że jedyną sensowną i legalną formą działalności pozostanie spółka z o.o.

„Polski Ład” – założenia

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że „Polski Ład” zawiera zmiany podatkowo korzystne, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Dla przedsiębiorców najważniejsze są trzy elementy tego planu:

 1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 3.091 zł do 30.000 zł
 2. Podniesienie II progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł
 3. Zmiana zasad opłacania składki zdrowotnej

„Polski Ład” – podniesienie kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku oznacza maksymalną wartość zarobków rocznych, dla których nie zapłacisz żadnego podatku. Im wyższa wartość kwoty wolnej, tym lepiej dla przedsiębiorcy.

Obecnie kwota wolna wynosi 3.091 zł, co oznacza, że przedsiębiorca bardzo szybko wpada w pierwszy próg podatkowy. Aby nie zapłacić żadnego podatku, musiałby on osiągać dochody w wysokości co najwyżej 257 zł miesięcznie, co jest abstrakcją. Przy wyższych dochodach przedsiębiorca będzie płacił 17% od całej nadwyżki ponad 3.091 zł rocznie. Innymi słowy, pierwsze zarobione 3.091 zł w roku jest nieopodatkowane, a od pozostałej części płaci się 17% podatku aż do osiągnięcia kwoty drugiego progu podatkowego.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Przy zarobkach powyżej 30.000 zł rocznie podatek zmniejszy się z tego tytułu o 4.575 zł.

„Polski Ład” – podniesienie progu podatkowego

Drugi próg podatkowy oznacza kwotę, powyżej której musisz zapłacić już nie 17%, ale 32% podatku. Oczywiście stawkę tę płacisz jedynie od nadwyżki ponad tę kwotę, a nie od całego dochodu.

Podniesienie drugiego progu podatkowego oznacza niższy podatek dla zarabiających powyżej 85.528 zł rocznie, czyli 7.127 zł miesięcznie. Po zmianach takie osoby będą płacić 17% podatku aż do dochodów 120.000 zł rocznie. Oznacza to dla nich dodatkową oszczędność w kwocie 5.171 zł. Każda zarobiona złotówka po osiągnięciu tej kwoty będzie opodatkowana stawką 32%.

Jak zrozumieć kwotę wolną oraz II próg podatkowy?

Aby dobrze zrozumieć ideę kwoty wolnej od podatku oraz II progu podatkowego, możesz wyobrazić sobie 3 koszyki, do których kolejno przez cały rok wkładasz zarobione pieniądze. Pierwszy z nich jest w pełni szczelny, jednak mieści się w nim jedynie kwota wolna od podatku. W drugim koszyku z każdej wrzuconej złotówki „ucieka” 17 groszy i mieści się w nim wartość z drugiego progu podatkowego minus kwota wolna od podatku. Wszystko, co nie zmieści się w tych koszykach, musisz wrzucać do trzeciego kosza, z którego „przecieka” aż 32% tego, co tam włożysz.

Trzeba też dodać, że zamiast 3 koszyków (skala podatkowa) możesz wybrać jeden ze stałą stawką 19% (podatek liniowy). Pamiętaj, że nie masz wtedy możliwości korzystania z kwoty wolnej od podatku.

„Polski Ład” – składka zdrowotna

Wszystkie do tej pory opisane zmiany są korzystne, ale na tym koniec dobrych wiadomości. Zmieniają się bowiem zasady opłacania składki zdrowotnej — mocno na niekorzyść podatnika.

Składka zdrowotna – jak działa obecnie?

Prowadząc JDG, odprowadzamy co miesiąc składkę na ZUS, która wynosi 1457,49 zł. Zawiera ona w sobie m.in. składkę zdrowotną w wysokości 381,81 zł. Z tej składki możesz jednak odliczyć od podatku 328,78 zł. W uproszczeniu można więc założyć, że składka zdrowotna kosztuje Cię tylko 53,03 zł.

Składka zdrowotna przy JDG jest ryczałtowa, co oznacza, że nie zależy w żadnym stopniu od osiągniętego przez Ciebie dochodu.

Składka zdrowotna – nowe zasady

„Polski Ład” zakłada, że składka zdrowotna nie będzie już podlegała odliczeniu od podatku. W najlepszym wypadku zapłacisz więc za nią w każdym miesiącu 381,81 zł. Dlaczego w najlepszym wypadku?

Od tej pory składka zdrowotna nie będzie już ryczałtowa, lecz uzależniona od dochodu. Jej wysokość będzie stanowić 9% dochodów, ale nie mniej, niż 381,81 zł. W najlepszym przypadku (przy niskich dochodach) przedsiębiorca straci więc na tej zmianie 328,78 zł miesięcznie, czyli 3.945 zł rocznie. Przy wysokich dochodach oznacza to niestety w praktyce podniesienie podatku o kilka (do 9) punktów procentowych.

„Polski Ład” – co oznacza dla JDG?

Oszczędności z podatku dochodowego w znacznej części zostaną przeznaczone na składkę zdrowotną. Przeliczmy zatem, ile dokładnie dostaniemy „na rękę” przy różnych poziomach dochodów.

Symulacja – idea

Aby dowiedzieć się, jak wyglądają ostateczne zyski i straty osób prowadzących JDG, wykonałem obliczenia w Excelu. Zrobiłem symulację dla kwot dochodu od 1.500 zł miesięcznie do 25.000 zł miesięcznie. Uwzględniłem tam koszty składek na ZUS (w tym zdrowotnej) oraz podatku.

Co więcej, aby w późniejszej części artykułu porównać to ze spółką z o.o., uwzględniłem również przybliżone koszty księgowości (100 zł + 5% nadwyżki powyżej 1500 zł dochodu), które odliczam od zakładanego dochodu brutto. Obliczenia wykonałem dla obecnego stanu prawnego oraz tego zapowiadanego w programie „Polski Ład”.

Symulacja – przykład obliczeń

Zaprezentuję teraz, w jaki sposób robiłem obliczenia dla dwóch przykładów, gdzie dochód przedsiębiorcy na JDG wynosi 5.000 zł brutto.

JDG – stan obecny

Od wypracowanego dochodu 5.000 zł odejmujemy przybliżony koszt księgowości (275 zł) oraz ZUS (bez składki zdrowotnej) 1075,68 zł. Od otrzymanej kwoty (3649,32 zł) obliczamy podatek wg skali podatkowej z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku podzielonej na 12 miesięcy. Otrzymujemy podatek w wysokości 576,60 zł.

Następnie podatek ten zmniejszamy o 328,78 zł (gdyby podatek nie przekraczał 328,78 zł, zmniejszylibyśmy go do zera) i dopłacamy składkę zdrowotną 381,81 zł. Ostatecznie na rękę pozostaje 3019,69 zł. Pozostałą część odebrało nam państwo (+ księgowość), a stanowi to 39,6% całego wypracowanego dochodu.

JDG – „Polski Ład”

Od wypracowanego dochodu 5.000 zł odejmujemy przybliżony koszt księgowości (275 zł) oraz ZUS (bez składki zdrowotnej) 1075,68 zł. Od otrzymanej kwoty (3649,32 zł) obliczamy podatek wg skali podatkowej z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku podzielonej na 12 miesięcy. Otrzymujemy podatek w wysokości 195,38 zł.

Od tego podatku nie możemy już odliczyć żadnej składki zdrowotnej. Musimy natomiast na nowo obliczyć jej wysokość (9% dochodu, ale nie mniej niż 381,81 zł). W tej sytuacji dopłacamy 381,81 zł składki zdrowotnej. Ostatecznie na rękę pozostaje 3072,13 zł. Pozostałą część odebrało nam państwo (+ księgowość), a stanowi to 38,6% całego wypracowanego dochodu.

Jak widać w tym przykładzie (dochody 5.000 zł / miesiąc) występuje niewielka różnica na korzyść przedsiębiorcy. Jak się okaże w dalszej symulacji, jest to jednak jeden z bardzo nielicznych przypadków.

Pobierz kalkulator

Dla subskrybentów mego bloga udostępniam arkusz kalkulacyjny, dzięki któremu możesz wykonać podobne obliczenia na własnych liczbach. Jeśli chcesz dołączyć do subskrybentów i odebrać kalkulator, kliknij poniższy przycisk:

Symulacja – wyniki

Po przeprowadzeniu obliczeń możemy jasno zobaczyć, kto zyska, a kto straci na programie „Polski Ład”. Przedstawione wyniki mogą się nieco różnić od innych znalezionych w internecie, ponieważ uwzględniam tu również przybliżony koszt księgowości. Przyjąłem też „duży” ZUS oraz skalę podatkową.

Porównanie wypłat netto w przypadku JDG na skali podatkowej obecnie oraz po wprowadzeniu programu „Polski Ład” z uwzględnieniem „dużego” ZUS-u oraz przybliżonego kosztu księgowości.
Symulacja – spostrzeżenia

Pierwsze co rzuca się w oczy, to ujemny dochód „na rękę” przy bardzo niskich dochodach. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ JDG ma bardzo wysokie koszty stałe w postaci składek na ZUS.

Drugie spostrzeżenie to brak jakiejkolwiek różnicy przy dochodach do 3.000 zł brutto. Tutaj wynika to z zerowego podatku. Obecnie przy takich dochodach podatek jest niższy niż możliwa do odliczenia kwota składki zdrowotnej. W programie „Polski Ład” z kolei nie zostanie jeszcze przekroczona kwota wolna od podatku.

Przy średnich dochodach (4.000 – 6.000 zł brutto) jest symboliczna korzyść na rzecz programu „Polski Ład” wynikająca z podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz II stawki podatkowej. Przedsiębiorcy zarabiający powyżej 6.000 zł brutto stracą jednak z powodu coraz wyższej, proporcjonalnej składki zdrowotnej.

Symulacja – wykres

Te same dane możesz zobaczyć na wykresie, gdzie tym razem przedstawiłem procent dochodów, który przepada na rzecz państwa oraz biura księgowego.

Procent dochodów odprowadzanych na rzecz państwa oraz biura księgowego

Na wykresie widać jak szybko rosną koszty w programie „Polski Ład” w przypadku wysokich dochodów. Koszty prowadzenia firmy zbliżają się coraz bardziej do wartości 41% (32% podatku + 9% składki zdrowotnej). W niektórych przypadkach mogą one być nieco niższe niż na wykresie w przypadku prostych działalności z niskimi kosztami księgowości.

Czy każda firma w Polsce musi zmagać się z tak wysokimi opłatami? Nie! Istnieje również możliwość prowadzenia spółki z o.o.

Spółka z o.o. – najlepsze rozwiązanie?

Spółka z o.o. doczekała się już na moim blogu oddzielnego artykułu, więc tutaj poruszę tylko to, co najważniejsze w kontekście naszych kalkulacji.

Spółka z o.o. – brak ZUS-u i składki zdrowotnej

Obecnie największym kosztem stałym przy JDG są składki na ZUS w kwocie ponad 1450 zł. Tymczasem prowadząc spółkę z o.o., jesteś całkowicie zwolniony z obowiązku opłacania ZUS-u!

Dlaczego spółka z o.o. nie musi opłacać ZUS-u? Ponieważ nie jest ona osobą fizyczną, lecz prawną i nie otrzymuje żadnych świadczeń socjalnych od państwa. Czy widziałeś kiedyś spółkę, która po zakończeniu pracy otrzymuje od państwa emeryturę? Albo czy spółka z o.o. bywa widziana w kolejce do lekarza? No właśnie…

Na dzień dobry mamy więc 1457,49 zł oszczędności w stosunku do JDG na „dużym” ZUS-ie. Obecnie na JDG można jeszcze odliczyć z tego 328,78 zł od podatku, ale zapewne niedługo to się zmieni.

Trzeba tu jeszcze wspomnieć o tym, że aby być zwolnionym z opłacania ZUS-u, spółka z o.o. musi być co najmniej dwuosobowa. Oznacza to po prostu, że musisz oddać część udziałów zaufanej osobie.

Spółka z o.o. – podatki

Spółka z o.o. płaci prosty podatek CIT od dochodu. Jego stawka wynosi tylko 9% aż do limitu 2.000.000 Euro przychodów (powyżej limitu CIT wynosi 19%). Stawka jest niska, za to nie występuje tu żadna kwota wolna od podatku.

Należy tu wspomnieć o powszechnie panującym micie podwójnego opodatkowania. Polega ono na tym, że dywidendy wypłacane wspólnikom z zysku spółki następują dopiero po opłaceniu przez tę spółkę podatku CIT. Następnie dywidendy te muszą być ponownie opodatkowane w PIT-ach wspólników.

W praktyce jednak nikt rozsądny nie wypłaca sobie pieniędzy ze spółki za pomocą dywidendy! Jest wiele innych sposobów na wypłatę środków, które będą jednocześnie stanowić dla spółki koszt w sensie podatkowym. Sposoby te omówimy później. Na razie po prostu przyjmijmy, że realnym podatkiem jaki zapłacimy prowadząc spółkę jest 9%. W niektórych przypadkach może być to nawet mniej, lecz dla uproszczenia w obliczeniach będę używał tej stawki.

Spółka z o.o. – koszt księgowości

Często podnoszonym argumentem przeciwko spółkom jest konieczność prowadzenia pełnej księgowości, co ma być drogie i skomplikowane.

Są biura księgowe, które nie wezmą na siebie rozliczeń spółki za cenę poniżej 1.500 zł. Inne, specjalizujące się w spółkach, mogą to robić już od 600-800 zł. Koszt ten może się z czasem zwiększać przy większej ilości dokumentów księgowych. Raz do roku należy też stworzyć sprawozdanie finansowe. Jego koszt jest mniej więcej równy miesięcznej opłacie za księgowość. Jeśli szukasz dobrego i niedrogiego biura księgowego dla spółek z o.o., kliknij w poniższy przycisk i wypełnij formularz.

Prowadzenie pełnej księgowości rzeczywiście generuje więcej pracy niż w przypadku JDG. Na szczęście chodzi głównie o pracę biura księgowego, a nie Twoją. Przecież po to właśnie im płacisz, żeby zdjęli z Ciebie te obowiązki. Ty podpisujesz tylko czasem Uchwały Zarządu lub inne kwitki, które biuro rachunkowe podstawia Ci pod nos. Ja prowadziłem zarówno spółkę z o.o. jak i JDG. Po przejściu na spółkę czas przygotowywania dokumentacji nie zwiększył się bardziej niż o godzinę w miesiącu.

Spółka z o.o. vs. JDG

Skoro już porównaliśmy koszty prowadzenia JDG obecnie oraz w programie „Polski Ład”, to sprawdźmy, jak wygląda to w porównaniu ze spółką z o.o.

Spółka z o.o. – przykład obliczeń

Na początek sztandarowy przykład obliczeń dla dochodów w wysokości 5.000 zł. Przy takiej skali firmy przyjąłem koszt księgowości równy 805 zł. Pozostaje nam dochód 4.195 zł, który musimy opodatkować.

Bez większych problemów takie pieniądze możemy wyprowadzić ze spółki przy pomocy wynajmu, za co zapłacimy 8,5% podatku, jednak dla celów obliczeń pozostawmy 9%. Podatek wyniesie więc 378 zł. W większości przypadków prezesowi zależy na posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego. Sposób, w jaki można to zrobić, omówię później, natomiast jego koszt wynosi maksymalnie 70 zł. Na rękę pozostaje nam więc 3.747 zł. Koszty danin i księgowości zabrały nam zatem już tylko 25,0% całego dochodu.

Spółka z o.o. vs. JDG – wyniki obliczeń

W analogiczny sposób wykonałem obliczenia dla dochodów z przedziału 1.500 zł – 25.000 zł. W praktyce przy kwotach powyżej kilkunastu tysięcy zł realny podatek przy spółkach może być nieco wyższy z powodu trudności przy przenoszeniu pieniędzy do majątku prywatnego. Z tego samego powodu nie porównywałem kwot powyżej 25.000 zł miesięcznie. W celu przybliżenia kosztu księgowości przyjąłem, że wynosi on 655 zł + 3% dochodu firmy.

Uaktualnijmy więc naszą tabelkę o spółkę z o.o.

Porównanie wypłat netto w przypadku JDG oraz spółki z o.o. (JDG na skali podatkowej, „duży” ZUS) przy uwzględnieniu kosztów księgowości

oraz to samo w formie wykresu rzeczywistego opodatkowania:

Procent dochodów odprowadzanych na rzecz państwa oraz biura księgowego (JDG vs. spółka z o.o.)

Spółka z o.o. vs. JDG – spostrzeżenia

Już na pierwszy rzut oka widać, że spółka z o.o. ma ogromną przewagę nad JDG.

Przy dowolnym poziomie dochodów jest bardzo wyraźna różnica na korzyść spółki z o.o. lecz zwiększa się ona coraz bardziej przy wyższych dochodach. Jest to spowodowane niższym podatkiem (9% vs. 32%).

Wbrew obiegowej opinii o wysokich kosztach stałych spółki, już przy dochodach 1.500 zł w pełni zarabiamy na wszystkie koszty, a prawie połowa trafia do naszej kieszeni. W przypadku JDG w tej samej sytuacji nie pokrylibyśmy nawet kosztów stałych.

Wniosek: Prowadzenie JDG nie broni się w żaden sposób w porównaniu do spółki z o.o.! Obliczenia wskazują, że nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego należałoby prowadzić JDG!

Zastrzeżenie

Pamiętaj, że symulacja dotyczy JDG na skali podatkowej. Istnieją inne sposoby opodatkowania, np. ryczałt czy karta podatkowa, ale ta symulacja ich nie dotyczy. Nie wypowiadam się na temat ich opłacalności w stosunku do spółek z o.o. w tych konkretnych indywidualnych przypadkach. Polecam natomiast skonsultować je bezpłatnie w moim biurze rachunkowym.

JDG z małym ZUS-em vs. spółka z o.o.

Sprawdźmy zatem, czy posiadanie „niskiego” ZUS-u usprawiedliwia prowadzenie JDG w porównaniu do spółki z o.o.

Procent dochodów odprowadzanych na rzecz państwa oraz biura księgowego (JDG na „małym” ZUS-ie vs. spółka z o.o.)

Korzystanie z „małego” ZUS-u (który wynosi 647,59 zł) obniża znacząco koszty stałe na JDG. Ma to duże znaczenie w przypadku, gdy osiągamy niskie dochody i w takim przypadku rzeczywiście nieco bardziej opłacalne pod względem kosztów jest prowadzenie JDG. Wartością graniczną są tu dochody w granicach 5.000 zł. Powyżej tego progu warto założyć spółkę z o.o. nawet w przypadku, gdy możemy jeszcze płacić „mały” ZUS na JDG.

Pamiętaj przy tym jednak, że JDG nie da Ci ochrony majątku prywatnego, łatwego dziedziczenia i sprzedaży firmy. Jeśli Twoja działalność nie jest w żaden sposób ryzykowna oraz nie planujesz pozbywać się firmy, to możesz poczekać z założeniem spółki z o.o. do przejścia na „duży” ZUS lub do osiągnięcia wyższych dochodów.

Spółka z o.o. – jak ją prowadzić

Myśląc o spółce z o.o., masz pewnie wiele pytań i wątpliwości. Prowadzenie spółki z o.o. może się wydawać skomplikowane, ale w rzeczywistości wiele z tych obaw jest na wyrost. W tym rozdziale postaram się przybliżyć kilka aspektów prowadzenia spółki z o.o., co do których pojawia się najwięcej wątpliwości.

Jak wypłacić pieniądze ze spółki z o.o.?

Jak pewnie dobrze wiesz, spółka z o.o. jest oddzielnym bytem prawnym. Pieniędzy spółki nie możesz zatem traktować jak swoich prywatnych i płacić nimi np. za bułki w osiedlowym sklepie. Wypłacanie pieniędzy przy pomocy dywidendy jest bardzo nieefektywne podatkowo (podwójne opodatkowanie), dlatego warto korzystać z lepszych sposobów. Dzięki nim można osiągnąć realne opodatkowanie w wysokości 17%, 8,5% lub nawet 0%.

Wynagrodzenie członkom zarządu pełniącym funkcję z powołania

W spółce z o.o. możemy ustalić wynagrodzenie członkom zarządu pełniącym funkcję z powołania. Wynagrodzenie to jest zwolnione całkowicie ze składek na ZUS. Członków zarządu może być kilku, a wynagrodzenie jest opodatkowane stawką 17% podatku dochodowego.

Zawarcie ze spółką umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Jeżeli członek zarządu lub inna osoba stworzy dla spółki jakieś dzieło, a następnie na podstawie umowy przeniesie prawa autorskie do tego dzieła, to honorarium z tytułu przeniesienia praw autorskich opodatkowane jest efektywną stawką 8,5%.

Zawarcie ze spółką umowy najmu

Jeśli członek zarządu jest właścicielem lokalu, np. mieszkania, to może on wynająć ten lokal spółce pod siedzibę. Wystarczy spisać umowę i ustalić rynkowe wynagrodzenie, które spółka będzie płacić za wynajem takiego mieszkania. Właściciel lokalu powinien opodatkować przychód zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%. Mamy tu jednak górną granicę przychodów, która wynosi 100.000 zł rocznie.

W podobny sposób można również wynająć spółce inne środki trwałe lub elementy wyposażenia: np. samochód, biurko, laptop itp.

Ulga „zerowy PIT dla młodych”

Jeśli członek zarządu lub udziałowiec nie ukończył 26. roku życia i ma status osoby uczącej się, może zatrudnić się w spółce i skorzystać z ulgi „Zerowy PIT dla młodych”. Na tej podstawie całkowicie legalnie można tej osobie bez składek na ZUS oraz bez żadnego podatku wypłacić ponad 85 tys. zł rocznie. Kluczowe jest, aby praca została przez tę osobę rzeczywiście wykonana.

Spółka z o.o. – zabezpieczenie majątku prywatnego

Bardzo ważną korzyścią prowadzenia spółki z o.o. jest zabezpieczenie majątku prywatnego w przypadku niepowodzenia biznesu i popadnięcia w długi. Prowadząc JDG, w podobnej sytuacji długi przechodzą automatycznie na właściciela firmy, a nawet na jego współmałżonka o ile nie miał on rozdzielności majątkowej. Inaczej jest w przypadku spółki z o.o.

Spółka z o.o. odpowiada za swoje zobowiązania tylko do wysokości kapitału zakładowego. Jest co prawda zapis pozwalający ściągać długi z prezesa, lecz jeśli nie prowadził on nielegalnych działań, to w praktyce takie sytuacje się nie zdarzają.

W przypadku wystąpienia poważnych problemów należy wynająć prawnika, dopełnić wszelkich terminów i ogłosić upadłość spółki. W ten sposób unikamy sytuacji, w której np. nałożona wysoka kara administracyjna rujnuje finansowo właścicieli firmy wraz z ich rodzinami.

Otwieranie i zamykanie spółki z o.o.

Jak otworzyć spółkę z o.o.?

Otwieranie spółki z o.o. nie różni się zbyt mocno od otwierania JDG. Różnica jest taka, że raczej nie zrobisz tego sam oraz że proces trwa ok. 7 dni. Otwarcie spółki z o.o. zamyka się w kwocie ok. 1.000 zł netto włącznie z wynajęciem prawnika, który pisze umowę spółki i przeprowadza cały proces za Ciebie. Jeśli potrzebujesz sprawdzonej firmy, która się tym zajmuje, kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz.

Jak zamknąć spółkę z o.o.?

Inaczej ma się sprawa w przypadku zamknięcia spółki z o.o. Zamykanie firmy jest skomplikowane i długotrwałe. Nie martw się jednak na zapas, ponieważ zasadniczo spółek się nie zamyka, lecz sprzedaje i to czasem za niezłe pieniądze. Bez większych problemów powinien się znaleźć ktoś, kto chętnie odkupi spółkę z historią, np. w celu wzięcia kredytu.

W razie problemów ze znalezieniem nabywcy można również taką spółkę po prostu „olać”. Wysyłanie co roku „zerowych” deklaracji o braku obrotów powinno być wystarczające.

Ubezpieczenie

Jako prezesowi spółki z o.o. być może będzie Ci zależało na uzyskaniu ubezpieczenia w NFZ. Pamiętaj, że możesz mieć inny, łatwiejszy tytuł do ubezpieczenia, np. jeśli Twój współmałżonek jest ubezpieczony z tytułu umowy o pracę.

W innym wypadku możesz zatrudnić się we własnej spółce na niewielką część etatu i od tej umowy odprowadzać składki. Przykładowo może to być umowa zlecenie na przygotowywanie dokumentacji księgowej w wymiarze 8 godzin miesięcznie. Koszt takich składek nie będzie przekraczał 70 zł miesięcznie, a dzięki temu będziesz miał pełny dostęp do publicznej służby zdrowia.

Emerytura

Jeśli nie opłacasz składek na ZUS, pamiętaj, że nie otrzymasz również emerytury z tytułu prowadzenia spółki z o.o. Obecna demografia nie wróży jednak dobrze na przyszłość i jeżeli do tej pory liczyłeś na to, że ZUS zapewni Ci godną emeryturę, to może jest to odpowiedni moment, żeby zrewidować to myślenie?

Nie płacąc ZUS-u, oszczędzasz miesięcznie prawie 1.500 zł. Proponuję Ci nie wydawać tych środków, ale przynajmniej 1.000 zł z tego mądrze inwestować długoterminowo. Nie chcę sugerować Ci żadnego sposobu inwestowania. Podejrzewam jednak, że odkładanie mniejszych kwot w fizycznym złocie, a większych w kawalerkach na wynajem powinno zapewnić Ci lepszą i pewniejszą emeryturę, niż ZUS.

Bezpłatna konsultacja

Jeśli doszedłeś do tego momentu, to gratuluję i podejrzewam, że zasiałem w Tobie chęć dokładniejszego sprawdzenia, czy spółka z o.o. jest czymś dobrym dla Ciebie.

Nie zamierzam zostawiać Cię z pustymi rękami i zachęcam do kolejnego kroku. Jest nim wypełnienie formularza na stronie biura księgowego, które polecam. W najbliższym czasie otrzymasz wtedy telefon od specjalisty, z którym będziesz mógł przeanalizować swoją indywidualną sytuację. Zapytasz go o dręczące kwestie i wyjaśnisz wszelkie wątpliwości.

Jeśli stwierdzisz, że spółka z o.o. jest dla Ciebie rzeczywiście dobrym rozwiązaniem, to otrzymasz ofertę prowadzenia księgowości Twojej firmy. Polecane biuro obsługuje wyłącznie spółki z o.o. i posiada ponad 1000 klientów. Wśród nich znajduje się również moja. Masz więc pewność, że powierzasz swoją firmę doświadczonym i sprawdzonym specjalistom.

Kliknij więc poniższy przycisk i wypełnij formularz, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś:

Podsumowanie

Sytuacja polityczna w Polsce nie zapowiada polepszenia sytuacji małych firm. Nowe, ukryte podatki i daniny utrudniają dobry start małym firmom. „Polski Ład” pokazuje, że będziemy dążyć do coraz większego rozdawnictwa kosztem tych, którym chce się pracować. JDG jest przy tym coraz bardziej niebezpieczną i nieopłacalną formą prowadzenia małej firmy. W odpowiedzi na te problemy przychodzi tania w prowadzeniu i bezpieczna spółka z o.o.

Kilka lat temu zmieniłem swoją JDG na spółkę z o.o. i nigdy nie żałowałem tej decyzji. Słyszałem na ten temat wiele mitów i obaw. Nigdy jednak nie pochodziły one od osób, które rzeczywiście prowadziły spółkę z o.o. Dopóki polskie prawo pozwala bez przeszkód korzystać z tej formy prowadzenia firmy, uważam, że koniecznością jest przynajmniej sumienne przeanalizowanie tego rozwiązania.

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy i chciałbyś mnie wesprzeć, możesz postawić mi kawę 😉

Powiązane artykuły

działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana a praca na etacie

Posiadanie własnej firmy brzmi świetnie, lecz przed jej założeniem trzeba zatroszczyć się o sprawy formalne.
wynajem problemy

Wynajem mieszkania – 17 najczęstszych problemów

Wiele razy spotkałem się z sytuacją, w której dochód z najmu jest określany dochodem pasywnym.

[WYWIAD] Jak przygotować się do prowadzenia własnej działalności?

Kilka dni temu miałem zaszczyt udzielić wywiadu dla młodego twórcy Konrada Pietruszko. Film z wywiadem

10 thoughts on “„Polski Ład” – Spółka z o.o. czy JDG? Co się bardziej opłaca?”

 1. Spoko artykuł ale zdecydowanie brakuje porównania wypłat netto w przypadku JDG na skali i porównania na liniówce 19% + 9% składka zdrowotna i potencjalnym ryczałcie 12% + 4% składki zdrowotnej

 2. Warto także dodać małe ZUSy (i te preferencyjne zusy w zależności od przychodów), dla pełności porównań. Powstanie wtedy na prawdę opasłe tomiszcze w pełni oddające sytuację.

 3. Czy to prawda że Polskim ładzie spółki zoo niebeda mogły wrzucić w koszty wynajmu mieszkania lub samochodu?

  1. Miałeś może na myśli brak możliwości amortyzacji mieszkań i tym samym generowania kosztów podatkowych po zakupie mieszkania?
   Jeśli tak, to nie ma to nic wspólnego z kosztem wynajmu.

 4. „Prowadząc JDG, odprowadzamy co miesiąc składkę na ZUS, która wynosi 1457,49 zł.” Nie ma takiej składki ZUS w roku 2021 r. Jak tu taki babol to szkoda czytać artykułu dalej..

 5. składka zdrowotna w takiej formie to absurd….dla JDG w których nie masz stałych, comiesięcznych dochodów.
  np.
  I -20 000
  II -5000
  III 40000
  IV -15000

  dochodowy 0
  za to zdrowotna ok. 4600 przy zerowym zysku
  nie licząc dodatkowych kosztów

  1. Po kliknięciu w przycisk potwierdzający newsletter (w mailu potwierdzającym) zostajecie automatycznie przeniesieni do podstrony, na której znajdują się linki do wszystkich plików.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *