wynajem problemy

Wynajem mieszkania – 17 najczęstszych problemów

Wiele razy spotkałem się z sytuacją, w której dochód z najmu jest określany dochodem pasywnym. Rzeczywistość nie jest jednak tak kolorowa. Jeśli prowadzisz wynajem mieszkania, problemy zdarzą się prędzej czy później i będziesz musiał stawić im czoła. W tym artykule przedstawię najczęściej występujące problemy i krótko nakieruję na sposób ich rozwiązania.

Wynajem mieszkania – problemy z najemcami

Głównym czynnikiem ryzyka w biznesie wynajmu jest niestety czynnik ludzki. Większość problemów do rozwiązania generowana jest przez naszych najemców, dlatego warto rozważnie podchodzić do tematu ich selekcji.

Najemca niszczy mieszkanie

Jest to chyba największa obawa właścicieli mieszkań. Na szczęście nie zdarza się to często, a przynajmniej najemcy raczej nie niszczą mieszkania w sposób celowy z premedytacją. Większość pojawiających się zniszczeń jest raczej wynikiem normalnego użytkowania lub braku dbałości o stan mieszkania.

Rozwiązanie:
 1. Przy podpisywaniu umowy zawsze podpisuj protokół zdawczo-odbiorczy, gdzie opiszesz stan mieszkania
 2. Przekazując klucze zrób zdjęcia mieszkania i dołącz do protokołu
 3. Zawsze pobieraj kaucję
 4. Wymagaj od najemców ubezpieczenia OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem na szkody w mieniu najmowanym (przykładowe ubezpieczenie)
 5. Nie dopuszczaj do nawarstwiania się uszkodzeń – reaguj szybko
 6. Uczulaj najemców, aby zgłaszali Ci pojawiające się uszkodzenia
 7. Wymagaj od najemcy aby naprawił szkodę natychmiast po jej wyrządzeniu lub aby sfinansował jej naprawienie
 8. W skrajnym przypadku przy braku współpracy wypowiedz umowę najmu

Najemca przyprowadza do mieszkania inne osoby

Czasem zdarza się, że najemcy chcą przyprowadzić do swego pokoju swego kolegę, dziewczynę lub chłopaka. O ile odbywa się to sporadycznie, a nowa osoba zachowuje się odpowiedzialnie i nie przeszkadza pozostałym, to w zasadzie nie ma tu żadnego problemu. Jeśli jednak występuje dłuższe przesiadywanie obcych osób w mieszkaniu, to warto się tym zainteresować. Może to prowadzić do większego zużycia mediów, bardziej intensywnej eksploatacji mieszkania oraz obniżenia komfortu innych najemców.

Rozwiązanie:
 1. Dodaj do regulaminu punkt zabraniający nocowania innych osób częściej niż 2 razy w miesiącu pod groźbą kary umownej
 2. Dla uniknięcia wątpliwości zapisz w umowie jakie osoby są uprawnione do przebywania w przedmiocie najmu.
 3. Zwracaj uwagę najemcy na każdy przypadek przyprowadzania obcych osób. Wytłumacz, że jest to niekomfortowe dla innych osób oraz niezgodne z regulaminem
 4. Poproś innych najemców aby zgłaszali Ci podobne przypadki.
 5. Przypominaj o grożących konsekwencjach m.in. o obowiązku ponoszenia dodatkowych opłat za zużycie mediów

Konflikt między najemcami

W mieszkaniach wielopokojowych czasem zdarza się różnica zdań między najemcami, której nie potrafią wyjaśnić bez udziału osób trzecich. Szczególnie zdarza się to przy zetknięciu dwóch mocnych charakterów, gdzie żaden z nich nie chce ustąpić. Powody kłótni mogą być różne – na przykład niesprzątanie po sobie bądź inne zachowanie, które nagminnie denerwuje innego mieszkańca. Zazwyczaj w takich przypadkach wychodzi na jaw duża niedojrzałość przynajmniej jednej ze stron sporu.

Rozwiązanie:

 1. Wysłuchaj obu stron sporu
 2. Jeśli któraś ze stron łamie regulamin najmu, zdecydowanie daj jej do zrozumienia, że musi go przestrzegać
 3. W przeciwnym wypadku przypomnij najemcom, że są dorosłymi ludźmi. Zachęć ich do szczerej rozmowy i wyjaśnienia sobie problematycznej kwestii.
 4. W dalszej kolejności możesz podjąć próbę mediacji lub odbycia wspólnej rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi
 5. Przypomnij, że w razie braku porozumienia obie strony mają prawo do znalezienia innej osoby na swoje miejsce
 6. Zapobiegaj podobnym sytuacjom poprzez odpowiedni dobór najemców. Poznaj swojego najemcę przed podpisaniem umowy. Bierz pod uwagę ich wiek, płeć, charakter itp.

Najemcy robią imprezy w mieszkaniu

O imprezach robionych w mieszkaniu zazwyczaj nie dowiemy się dopóki ktoś nas o nich nie powiadomi. Czasem są to zmęczeni współlokatorzy, ale częściej zdenerwowani sąsiedzi. Wysłuchiwanie historii o najemcach biegających nago po klatce schodowej czy rozbitych butelkach po wódce nie jest zbyt przyjemne. Często jednak relacje te są wyolbrzymione i należy zachować zdrowy rozsądek.

Rozwiązanie:
 1. Działanie uzależnij od powagi sytuacji
 2. Jeśli nie jesteś w stanie podjąć natychmiastowej interwencji, poproś sąsiadów o powiadomienie policji. Przekonaj ich, że Tobie też zależy na spokoju i że w przypadku imprez stoisz po ich stronie.
 3. Generalnie poproś sąsiadów, aby w razie powtórzenia podobnej sytuacji śmiało wzywali odpowiednie służby, ponieważ najemcy są dorosłymi ludźmi i sami odpowiadają za swoje zachowanie. Wizyta policji i wystawione mandaty dadzą najemcom odpowiednią nauczkę w razie gdy zgłoszenie ma rzeczywiście podstawy. Gdy natomiast zgłoszenie nie ma podstaw, sąsiedzi przestaną zawracać Ci głowę przy każdej drobnej okazji.
 4. Jeśli sytuacja tego wymaga, natychmiast zadzwoń do najemców, poinformuj ich o skargach i poproś o ciszę. Gdy sytuacja się nie poprawi, pojedź na miejsce i podejmij zdecydowaną interwencję.
 5. Gdy sytuacja nie jest podbramkowa, spokojnie pojedź na miejsce i zweryfikuj prawdziwość zgłoszenia czekając jakiś czas pod drzwiami. Sąsiedzi są często przewrażliwieni i wyolbrzymiają sytuację. Zdarzyło mi się, że po barwnym opisie „dźwięku przewracanych mebli” i imprezy wręcz rozsadzającej mieszkanie okazało się, że najemcy siedzieli w jednym z pokoi i popijając piwo po prostu grali w pokera.
 6. Zapobiegaj imprezom dobierając najemców w taki sposób, aby nie znali się między sobą, nie pochodzili z jednego roku na studiach itp.
 7. Projektując wystrój mieszkania unikaj tworzenia miejsc zachęcających do integracji. Zamiast szerokich przestrzeni i stołów z wieloma krzesłami lepiej sprawdzają się ciasne kuchnie i korytarze oraz niewielkie pokoje.
 8. Zachęcaj najemców do imprezowania „na mieście”.
 9. Zawrzyj w regulaminie zakaz urządzania imprez i zobowiąż do przestrzegania ciszy nocnej.

Najemcy nie sprzątają części wspólnych

Dość często występującym problemem jest utrzymanie porządku w częściach wspólnych mieszkań wielopokojowych. Dużo zależy tu od ludzi, którzy zamieszkują mieszkanie. Najgorsza jest sytuacja, w której lokatorzy rzadko rozmawiają ze sobą, rzadko przebywają w mieszkaniu traktując je jak hotel oraz gdy mieszkanie już na początku jest w nienajlepszym stanie wizualnym.

Rozwiązanie:
 1. Zawrzyj w regulaminie obowiązek sprzątania części wspólnych i wyszczególnij jakich dokładnie czynności oczekujesz. Zapisz też, że w razie niewykonania tego obowiązku możesz zlecić prace osobie trzeciej i obciążyć kosztami najemcę
 2. Ustal najemcom grafik sprzątania
 3. Kontroluj mieszkania pod kątem czystości i zwracaj uwagę odpowiedzialnej osobie na niedociągnięcia
 4. W razie dużych problemów zleć sprzątanie zewnętrznej firmie i obciąż kosztami najemcę z grafiku

Najemca nie chce się wyprowadzić

Bardzo rzadki problem, jednak niestety jednocześnie bardzo trudny do rozwiązania, przynajmniej w legalny sposób. Polskie prawo bardzo dba o najemców. Niestety również o tych nieuczciwych, którzy nie zamierzają ani płacić, ani wyprowadzać się po zakończeniu umowy lub otrzymaniu wypowiedzenia

Rozwiązanie:
 1. W miarę możliwości wynajmuj mieszkania tylko na pokoje. W takim wypadku możesz zawsze wejść do części wspólnych mieszkania i masz więcej możliwości działania oraz kontaktu z najemcą
 2. Absolutnie nigdy nie podpisuj umowy najmu na czas nieokreślony (oddzielny artykuł na ten temat)
 3. Jeśli chcesz się lepiej zabezpieczyć, podpisz umowę najmu okazjonalnego.
 4. W trudnej sytuacji porozmawiaj z najemcą i przekonaj go do opuszczenia lokalu opisując możliwe konsekwencje
 5. Nie używaj kreatywnych nielegalnych metod 😉

Najemca nie płaci

Nieco częstszą sytuacją są problemy finansowe najemców, które skutkują brakiem wnoszenia opłat za wynajem. Jest to dość trudna sytuacja, jednak kolejny raz bardzo wiele zależy tu od odpowiedniej weryfikacji najemców i podpisaniu dobrej umowy.

Rozwiązanie:
 1. Przede wszystkim zapobiegaj! Przed podpisaniem umowy zweryfikuj potencjalnego najemcę. Poproś go o umowę o pracę lub zadzwoń do pracodawcy aby sprawdzić czy ma oficjalne dochody
 2. Nie podpisuj umowy z nikim, kto ma długi bądź trudną sytuację finansową. Często świadczą o tym problemy z opłaceniem kaucji
 3. Wymagaj podpisu poręczyciela na umowie
 4. Zastosuj w umowie rabat za terminową płatność. Zmobilizujesz tym najemcę, aby płacił Ci w pierwszej kolejności
 5. Dokładnie pilnuj terminu wpłat i szybko reaguj na wszelkie opóźnienia
 6. W przypadku opóźnień wymagaj podania konkretnego terminu wpłaty. Poznaj sytuację najemcy i źródło jego problemów. Podchodź twardo do problemu, ale z szacunkiem do człowieka
 7. Uświadom najemcę, że są to Twoje pieniądze, a Ty nie jesteś firmą pożyczkową. Zasugeruj pożyczenie pieniędzy np. od rodziny
 8. W razie problemów zaproponuj rozłożenie płatności na raty i spłatę po zakończeniu umowy
 9. Zagroź pociągnięciem do odpowiedzialności poręczyciela
 10. Zastosuj inne możliwości wykorzystujące tzw. windykację miękką
 11. W ostateczności rozpocznij procedurę windykacyjną przekazując sprawę do kancelarii prawnej

Najemca kradnie jedzenie z lodówki

Być może uśmiechnąłeś się na sam widok tego nagłówka. Uwierz mi jednak, że innym najemcom nie jest wcale w tej sytuacji do śmiechu. Zdarzył mi się najemca tak bezczelny, że podkradał mleko, szynkę, ser i inne produkty wprost z lodówki regularnie przez ponad miesiąc. Jest kilka sposobów na rozwiązanie tej sytuacji.

Rozwiązanie:
 1. Zamontuj atrapę kamery w kuchni
 2. Porozmawiaj z najemcami o występowaniu problemu i zaproponuj im zamontowanie kamery w kuchni. Ten, który będzie niechętny, skieruje na siebie podejrzenia.
 3. Zadzwoń do każdego z najemców i zapytaj ich czy występuje ten problem. Jeden z nich powinien powiedzieć, że nic nie zauważył 😉
 4. Sposób dla odważnych współlokatorów: dosyp środek przeczyszczający do jednego z produktów i obserwuj 😉
 5. Po zdemaskowaniu złodzieja usuń go z mieszkania, chyba że współlokatorzy wyrażą zgodę na inne rozwiązanie

Najemca pali papierosy w mieszkaniu

Jest to niestety dość poważny problem, na szczęście nie występujący zbyt często. Dym papierosowy skutecznie zmienia zapach mieszkania wsiąkając w ściany, psuje zdrowie najemców oraz skutecznie zniechęca potencjalnych klientów do podpisania umowy. Kolejny raz dużo zależy tu od odpowiedniej selekcji najemców na początkowym etapie

Rozwiązanie:
 1. Dodaj w regulaminie zakaz palenia wszelkich używek pod groźbą kary umownej za każde naruszenie. Powiedz ustnie o tym zapisie, a nawet zapytaj najemcę czy pali papierosy i obserwuj jego reakcję. Gdy masz wątpliwości, nie podpisuj umowy
 2. Wymagaj od wszystkich najemców natychmiastowej informacji w przypadku, gdyby zauważyli problem u któregoś z nich
 3. W przypadku wykrycia problemu reaguj szybko
 4. Zobowiąż palące osoby do przeprowadzenia ozonowania mieszkania na własny koszt
 5. Nałóż dodatkowo kary umowne każdej osobie, która paliła w mieszkaniu

Najemca zgubił klucze

Kilkakrotnie zdarzały mi się już telefony od zdesperowanych najemców, którzy pilnie potrzebowali dostać się do mieszkania, lecz odkryli, że nie mają kluczy. Pół biedy, gdy ktoś inny wpuści ich do mieszkania, a oni sami zostawili otwarty pokój. Niestety takie przypadki są rzadkością 😉

Rozwiązanie:
 1. Zawsze posiadaj zapasowe klucze od mieszkania a także od wszystkich pokoi
 2. Zawrzyj w regulaminie cennik zawierający awaryjne otwarcie drzwi. Nie będziesz musiał negocjować stawki z każdym oddzielnie 😉 Zmobilizujesz też nieco najemcę do pilnowania kluczy
 3. Jeśli tylko możesz – weź zapasowe klucze, pojedź i otwórz mu awaryjnie drzwi. Ewentualnie zadzwoń do innych najemców z prośbą o pomoc.
 4. Jeśli najemca zgubił klucze, rozważ wymianę zamków od mieszkania na jego koszt. Ewentualnie dorób mu nowy egzemplarz obciążając go kosztami usługi oraz swojego czasu.

Najemca zużywa zbyt dużo wody/prądu

Niekiedy przytrafiają się sytuacje, w których pojawiają się anomalie w zużyciu mediów. Może być to woda, prąd, lub ogrzewanie. W zależności od sposobu rozliczania wygenerowany koszt może być po stronie Twojej lub najemcy. Rozliczanie mediów według zużycia jest bardziej bezpieczne i sprawiedliwe, ale za to wymaga poświęcenia dodatkowego czasu, którego nikt nam nie zwróci.

Rozwiązanie:
 1. Na bieżąco kontroluj zużycie mediów. Pomocny będzie arkusz kalkulacyjny, w którym po podaniu bieżących odczytów przeliczane będzie średnie zużycie na 1 osobę na 1 miesiąc. Tak skalkulowane wartości możesz teraz porównywać między mieszkaniami.
 2. Zastosuj mieszany wariant rozliczeń – brak dodatkowych opłat, ale tylko do pewnego limitu zużycia
 3. Zwracaj uwagę na przeciekające spłuczki i krany. Szybko naprawiaj tego typu usterki.
 4. Zapisz w regulaminie zakaz używania urządzeń elektrycznych o mocy powyżej 500 W.
 5. Nie pozwalaj na kupowanie własnych małych lodówek trzymanych w pokojach. Ewentualnie wyraź zgodę w zamian za nieznaczne zwiększenie czynszu tej osobie.
 6. Nie zapominaj podawać stanu liczników do spółdzielni. W przeciwnym razie możesz zostać obciążony niekorzystnie obliczanym ryczałtem.

Najemca chce się zameldować w mieszkaniu

Co jakiś czas zdarza się sytuacja, w której najemca dzwoni do nas i prosi o zgodę na zameldowanie. Wielu właścicieli obawia się takiej sytuacji i nie chce wyrazić na to zgody. Prawda jest jednak taka, że meldunek nie niesie ze sobą praktycznie żadnych konsekwencji i jest jedynie potwierdzeniem stanu faktycznego. Co więcej, każdy najemca posiadający umowę ma prawo zameldować się nawet gdy właściciel mieszkania nie wyraża na to zgody.

Rozwiązanie:
 1. Nie bój się tej sytuacji!
 2. Spokojnie poinformuj najemcę, że może to zrobić udając się do Urzędu z umową
 3. W przypadku obcokrajowca w niektórych miastach będziesz musiał pójść razem z nim do urzędu i potwierdzić, że mieszka on w Twoim mieszkaniu. W przypadku podnajmu weź ze sobą umowę między Tobą a właścicielem oraz kopię aktu notarialnego.

Najemca nagle znika bez śladu

Niezbyt często, ale regularnie zdarza się, że któryś z najemców po prostu opuszcza pokój i już do niego nie wraca nie informując nas o tym. Nie wiem co tak naprawdę pcha ludzi do takiego „rozwiązania”, najczęściej jednak efekt jest bardzo podobny. Taki najemca często zostawia w pokoju klucze, prawie nigdy nie wraca już do zajmowanego pokoju i oczywiście nie zamierza za nic płacić ani rozwiązywać umowy. Jak zatem postępować z uciekinierami?

Rozwiązanie:
 1. Miej oko na swoich najemców. Zwracaj uwagę na niepokojące sygnały od współlokatorów.
 2. W przypadku braku wpłaty czynszu od razu podejmuj próbę kontaktu telefonicznego. W razie niepowodzenia odwiedź najemcę w mieszkaniu
 3. Po ucieczce sprawdź, czy najemca nie zostawił w pokoju kluczy. Poszukaj ich też w mieszkaniu i w skrzynce na listy. Zapytaj innych współlokatorów czy coś wiedzą.
 4. Przy podpisywaniu umowy koniecznie poproś najemcę o kontakt do bliskiej osoby w przypadku sytuacji awaryjnej. Nie wahaj się zadzwonić pod ten numer! Już kilka razy ratował mi on sytuację. Najbardziej jaskrawy przykład to sytuacja, w której najemca został zabrany do szpitala psychiatrycznego bez działającego telefonu, a jego rodzina nie wiedziała jak się ze mną skontaktować dopóki do nich nie zadzwoniłem.
 5. Nie łudź się, że najemca wróci do pokoju, szczególnie jeśli nie zostawił zbyt dużo swoich rzeczy
 6. Spakuj jego rzeczy do depozytu i wynajmij pokój kolejnej osobie
 7. Windykuj uciekiniera. Pamiętaj, że po wynajęciu jego pokoju innej osobie teoretycznie tracisz już prawo do domagania się czynszu za ten okres od uciekiniera.

Wynajem mieszkania – pozostałe problemy

Jak widać najemcy potrafią napsuć naprawdę sporo krwi osobom wynajmującym mieszkania. Nie są oni jednak niestety jedynym źródłem problemów. Co zatem może się jeszcze wydarzyć nie z ich winy?

Pluskwy w mieszkaniu

Dość dużą plagą w ostatnim czasie (przynajmniej w Białymstoku) jest pojawianie się pluskw w mieszkaniach. Pluskwy nie są w ogóle groźne dla zdrowia mieszkańców, lecz czasem potrafią solidnie uprzykrzyć życie. Nie mówiąc już oczywiście o kwestiach estetyki i poczucia komfortu mieszkańców. Obecność pluskw objawia się charakterystycznymi śladami na ciałach najemców, szczególnie po porannym przebudzeniu. Mniej obeznani mogą pomylić to zjawisko z wysypką, zwykłym swędzeniem lub ukąszeniem komarów. Pluskwy zamieszkują w łóżkach i innych drewnianych elementach mieszkania. Podczas dnia są niewidoczne, ale w nocy wyruszają na łowy i atakują śpiącego człowieka pojąc się jego krwią. Brrr! Czy ty też masz już gęsią skórkę? 😉

Rozwiązanie:
 1. Reaguj szybko! W przeciwnym razie pluskwy rozniosą się bardzo łatwo po całym mieszkaniu wymuszając bardziej inwazyjne działania
 2. W przypadku szybkiego wykrycia możesz spróbować tanich metod takich jak kupno preparatu i samodzielne spryskanie nim pomieszczenia, szczególnie łóżek, listew podłogowych itp. Skuteczność tego rozwiązania jest niestety niska i w zasadzie możesz pominąć tę próbę
 3. Zadzwoń do wyspecjalizowanej firmy i zamów profesjonalną dezynsekcję całego mieszkania. Musisz niestety powiadomić o tej operacji wszystkich mieszkańców i zobligować do odpowiedniego przygotowania się zgodnie z wytycznymi firmy.
 4. Zabieg dezynsekcji wiąże się z opuszczeniem mieszkania przez najemców na minimum 6 godzin oraz koniecznością dokładnego wysprzątania mieszkania i uprania większość ubrań i pościeli. Zabieg w dodatku powtarza się dwukrotnie w odstępach 2-3 tygodni. Jego koszt to kilkaset złotych, za to skuteczność jest wysoka.
 5. Po zabiegach zabezpiecz kratki wentylacyjne oraz zasilikonuj wszelkie miejsca w których rury przechodzą do sąsiednich mieszkań. W razie konieczności zamontuj moskitiery.

Awarie sprzętów AGD

Innym problemem, który może wystąpić nie z winy najemcy mogą być awarie sprzętu będącego na wyposażeniu mieszkania. Najczęściej chodzi tu o pralkę, lodówkę i odkurzacz, rzadziej mikrofalówkę, zmywarkę itp.

Rozwiązanie:
 1. Zawsze postaraj się ustalić przyczynę awarii. Jeśli spowodowali ją najemcy, możesz obciążyć ich kosztami naprawy lub zakupu nowego urządzenia o podobnej wartości.
 2. Jeśli urządzenie zepsuło się ze starości lub z innych powodów, to niestety naprawa leży po Twojej stronie.
 3. W przypadku podnajmu zastanów się czy kosztów tych nie powinien ponieść właściciel. W końcu wynajmujesz od niego mieszkanie z tymi sprzętami i powinny one właściwie działać (o ile są to jego rzeczy i masz je wpisane w protokole zdawczo-odbiorczym)

Mieszkanie jest zalewane przez sąsiadów z góry

Przy zarządzaniu większą ilością mieszkań prędzej czy później zdarza się podobny wypadek. Dostajemy wtedy telefon od przestraszonych najemców lub, co gorsza, od sąsiadów z dołu, z informacją, że woda leje się nam na głowę. Zniszczenia w mieszkaniu po takim zalaniu mogą być dość poważne, ale w większości przypadków kończy się na konieczności odmalowania sufitu i ewentualnie jednej lub kilku ścian.

Rozwiązanie:
 1. Powiadom jak najszybciej sąsiada z góry. Może nie być świadomy problemu
 2. Jak najszybciej dotrzyj na miejsce lub zarządź sytuacją zdalnie
 3. Zlokalizuj kapiącą wodę i podstaw odpowiednie naczynie
 4. Zbierz wodę z podłogi aby nie przeciekała do sąsiadów z dołu
 5. Po opanowaniu sytuacji daj znać sąsiadowi z góry, że oczekujesz od niego zadośćuczynienia. Możesz w tym celu poprosić go o numer polisy ubezpieczeniowej jego mieszkania lub dogadać się z nim indywidualnie.
 6. W przypadku problemów zgłoś szkodę do własnego ubezpieczyciela, a on przejmie sprawę.
 7. Spróbuj osuszyć mieszkanie. Otwórz drzwi i zrób przewiew. Możesz wspomóc się wentylatorami.
 8. Możesz powiadomić Spółdzielnię Mieszkaniową aby była poinformowana o incydencie

Zalewamy mieszkanie sąsiadów z dołu

Co może być gorszego od zalania naszego mieszkania? Zalanie mieszkania sąsiadów z naszej winy! Nie ma tragedii jeśli woda zatrzyma się na jednym mieszkaniu. Pewnego razu jednak woda z mego mieszkania na 4. piętrze dotarła aż do piwnicy! Powiem wprost – był to najbardziej stresujący wieczór w całej mojej przygodzie z podnajmem. Nie chcę myśleć jaki mógłby być koszt remontowania czterech mieszkań pod spodem. Na szczęście posiadałem odpowiednie ubezpieczenie…

Rozwiązanie:
 1. Zawsze posiadaj odpowiednie ubezpieczenie! Ubezpiecz własne mieszkanie od różnych ryzyk, ale też wymagaj ubezpieczenia OC od własnych najemców.
 2. Jak najszybciej zlokalizuj źródło przecieku i je zneutralizuj.
 3. Nawiąż kontakt z poszkodowanymi sąsiadami, przeproś ich i przekaż numer swojej polisy ubezpieczeniowej lub zaoferuj pomoc przy naprawieniu szkód.

Pobierz bezpieczną umowę najmu

Jak widzisz zarządzanie najmem mieszkań nie jest łatwym kawałkiem chleba. Jeśli jednak chcesz samodzielnie podjąć się tego zadania, zachęcam Cię do podpisania bezpiecznej umowy najmu, która ułatwia rozwiązanie wielu problemów.

Wszystkim subskrybentom mojego bloga udostępniam umowę najmu, której sam używam wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. Jeśli chcesz również mieć do niej dostęp, wystarczy że zostawisz swojego maila klikając w poniższy przycisk:


Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy i chciałbyś mnie wesprzeć, możesz postawić mi kawę 😉

Powiązane artykuły

podnajem mieszkań

[WYWIAD] Jak działa podnajem mieszkań?

Jakiś czas temu miałem okazję ponownie porozmawiać z Konradem Pietruszko. Tematem rozmowy była moja działalność
polski ład spółka z o.o. jdg

„Polski Ład” – Spółka z o.o. czy JDG? Co się bardziej opłaca?

W poprzednią sobotę rząd PiS zaprezentował nowy program społeczno-gospodarczy na najbliższe lata. "Polski Ład" został
działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana a praca na etacie

Posiadanie własnej firmy brzmi świetnie, lecz przed jej założeniem trzeba zatroszczyć się o sprawy formalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *